تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

پاسخ معمای امروز ۲۱ خرداد

intelligence1

تصاویر ۳ و ۷ دقیقا مشابهند.

بخشهایی از تصویر که تفاوت ها بر روی آن نقاط وجود دارد را در زیر مشاهده می کنید.

 

intelligence2

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)