تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

از بالا سمت چپ شروع می کنیم…

testing2

پاسخ:

۲

از بالا سمت چپ شروع می کنیم:

در هر مرحله توجه کنید که مربع نقاط، ۹۰ درجه در جهت عقربه های ساعت میچرخند.

نقطه سیاه اول و سوم، در این چرخش ها، ثابت می مانند. (فقط دوران می یابند.)

آخرین نقطه، یکی یکی حرکت می کند تا به انتها رسیده، و دوباره باز می گردد.

نقطه بالایی آن، دو خانه دو خانه حرکت می کند و دوباره برمی گردد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)