تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

پاسخ سوال هوش امروز را ببینید

sunday-puzzle-s-0450

۶۷۱۳

رقم اول از سمت چپ، تعداد کاراکترهای روز مربوطه را نشان می دهد. (برای sunday عدد ۶ می باشد)

رقم بعد، شماره روز هفته را نشان می دهد (توجه کنید که هفته، از monday شروع می شود)

دو رقم بعد هم مجموع دو رقم بدست آمده (دو رقم اول) می باشند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)