تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

پاسخ تست هوش امروز را ببینید. آیا جواب شما درست بود؟

intelligence-test138

پاسخ تست هوش ‘یکی را حذف کنید:

شکل C

 

اشکال داده شده، دو به دو مشابهند:
A,E
B,F
D,g

و بنابراین شکل C حذف خواهد شد.
توجه کنید که همه شکل های مشابه در اینجا، با دوران حول مرکزشان به یکدیگر تبدیل می شوند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)