تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

پاسخ معمای امروز

سوال هوش

پاسخ :

جواب عدد ۸ است. زیرا در هر شکل، عدد وسط بصورت زیر بدست می آید:
 
حاصلضرب دو عدد پایین را از حاصلضرب دو عدد بالایی شکل، کم می کنیم.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)