تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷

باید تعداد مربع های این صفحه شطرنج، از مربع های ۱x1 به بالا که شامل مهره رخ نیستند را بشماریم، به این ترتیب خواهیم داشت:

معمای-شطرنج-مربع-های-بی-رخ-شماره-۱-۴۵۲۴

پاسخ

۹۳ مربع قابل شمارش است:
توضیح:
باید تعداد مربع های این صفحه شطرنج، از مربع های ۱x1 به بالا که شامل مهره رخ نیستند را بشماریم، به این ترتیب خواهیم داشت:
مربع های ۱x1:
۶۰ مربع (۴-۶۴)
مربع های ۲x2:
۳۳ مربع (۱۶-۴۹)
هیچ مربعی با اندازه ۳x3 و بالاتر نمی توانیم پیدا کنیم که شامل رخ نباشد. پس در مجموع ۹۳ مربع قابل شمارش خواهند بود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)