تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

پاسخ معمای امروز

معمای-ریاضی-ارزش-حروف-۵۲۲۸۱

پاسخ

پاسخ ما:
۱۳۵ = (۱ + ۳ + ۵) × ۱ × ۳ × ۵
البته اگر A=T در نظر بگیریم، ارزش حروف به شکل زیر خواهد بود:
۱۴۴ = (۱ + ۴ + ۴) × ۱ × ۴ × ۴

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)