تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

پاسخ معمای المپیادی امروز ۲۳ بهمن

fu8368

بعد از یک ماه، همیشه بخشی از جاده که آماده نشده است، از ۱۰۰ کیلومتر کمتر است. بنابراین هر ماه دست کم  ۱/۱۰۰۱۰ کیلومتر از جاده ساخته می شود و به این ترتیب بعد از ۱۰۰۱۱ ماه، جاده آماده بهره برداری می شود!

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)