تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷

با سرد شدن بطری هوای داخل بطری منقبض می شود….

دست-۲

با سرد شدن بطری هوای داخل بطری منقبض می شود. به این ترتیب هوای بیشتری داخل بطری جمع می شود. وقتی شما با دستتان بطری را گرم می کنید، هوای داخل بطری منبسط شده و سعی در خارج شدن از بطری دارد که فشار وارده از سوی هوا سکه را تکان می دهد. دلیل اینکه در بطری به مقدار ۳/۱ آب می ریزیم نیز این است که آب دارای ظرفیت گرمایی ویژه بالایی است و وجود آب درون بطری شیشه ای موجب جلوگیری از ایجاد شک حرارتی می شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)