تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

پاسخ

۱. Bf3  Be4
۲. Nxe4#

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)