تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

معمای-شطرنج-مات-در-دو-حرکت-شماره-۹-۰۸۳۳۱

پاسخ:

۱. Rh6+ gxh6
۲. Bf6#

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)