تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

پاسخ:

۱. Rh6+ gxh6
۲. Bf6#

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)