تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

صحنه پایانی این مصاف:

chessriddle-matte1-1

پاسخ:

۱. Be7  Rxe7

۲. Rg8#

 

صحنه پایانی این مصاف:

chessriddle-matte1-2

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)