تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸

پاسخ معمای شطرنج امروز. آیا درست پاسخ داده اید؟

پاسخ:

۱. Nh6+ Kh8
۲. Qg8+ Rxg8
۳. Nf7#

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)