تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

طرح این مسئله را به “فیوناتچی” ریاضیدان معروف ایتالیائی نسبت می دهند که در قرن سیزدهم میلادی زندگی می کرد. وی سری اعداد فیوناتچی را نیز ابداع کرده است.

پاسخ:

طرح این مسئله را به “فیوناتچی” ریاضیدان معروف ایتالیائی نسبت می دهند که در قرن سیزدهم میلادی زندگی می کرد. وی سری اعداد فیوناتچی را نیز ابداع کرده است.
این سری اعداد عبارتند از: ۱ و ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۸ و ۱۳ و ۲۱ و ۳۴ و ۵۵ و ۸۹ و ۱۴۴ و … در این سری اعداد- بعد از یک- هر عدد با مجموع دو عدد قبل از خود مساوری است و جهت حل مسئله برای مدت یک سال (یعنی ۱۲ ماه) ۱۲ تا از این اعداد را با هم جمع می کنیم و به پاسخ ۷۵۴ خرگوش یا ۳۷۷ جفت در پایان یک سال می رسیم.
این مسئله برای n سال نیز به سهولت قابل حل است.
معما-شمار-خرگوش-ها-بعد-از-یک-سال-۵۱۵۱۱

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)