تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
پاسخ نامه های سیاه

پاسخ نامه های سیاه!

بعد از آزمون های آزمایشی، برخی داوطلب ها با حسرت می گویند:

«اگر ریسک نمی کردم و پرسش هایی را که غلط زدم، نزده باقی می گذاشتم، ده درصد بیش تر می شدم.» شاید شما هم بارها این حسرت را تجربه کرده باشید. خیلی وقت ها این موضوع گریز ناپذیر است، چرا که پرسشی را با بی دقتی، نادرست جواب داده اید. اما در بسیاری از مواقع می شود جلوی این موضوع را گرفت.

حتما می دانید که آزمون های گزینه ای و تستی در طول تحصیل ما کمی دیر سرو کله شان پیذا می شود و به همین خاطر خیلی ها قوانین آن را دیرتر از وقتی که باید، یاد می گیرند. ممکن است در اطرافیان خود داوطلبانی را دیده باشید که هنوز مفهوم نمره ی منفی را درست و حسابی بلد نیستند و وقتی هم از آن ها می خواهید توضیح دهند، نهایتا می گویند: «نمره ی منفی یعنی این که اگر یک پرسش را بلد نبودی، نزن!» بعضی از داوطلبان اهمیت نمره ی منفی را آن طوری که باید درک نکرده اند و در نتیجه بیش از ظرفیت و توانایی شان پاسخ نامه را جواب می دهند و یا در خقیقت آن را سیاه می کنند.

بگذارید کمی دقیق تر با مفهوم نمره ی منفی آشنا شویم و آن وقت خودتان به این نتیجه می رسید که بهتر است یا پرسش ها را با اطمینان بزنید یا از بیخ و بن قیدشان را بزنید.

معمولا در تصحیح پرسش های آزمون های تستی – آزمایشی باشند و یا سراسری – برای هر پاسخ صحیح سه امتیاز مثبت و برای هر پاسخ غلط، یک امتیاز منفی در نظر گرفته می شود. با این حساب، اگر یک پاسخ صحیح و سه پاسخ غلط داشته باشید، گویی به هیچ پرسشی جواب نداده اید. اجازه بدهید به صورت موردی بررسی کنیم. برای مثال در درس عربی عمومی، بیست و پنج پرسش وجود دارد. فرض کنیم یک داوطلب که اصرار دارد به تمامی پرسش ها پاسخ بدهد، در نهایت سیزده پاسخ و دوازده پاسخ غلط در پاسخ نامه ثبت کند. به این ترتیب، آن دوازده پاسخ غلط، چهار پاسخ صحیح این دواطلب را هم بی اثر می کنند و نهایتا مانند این است که او نُه پاسخ صحیح و شانزده تست نزده داشته باشد. در این حالت نمره ی او معادل سی و شش درصد خواهد بود. حالا فرض کنیم این داوطلب از شدت تاثیر نمره ی منفی آگاه باشد و پاسخ غلطی نزده باشد و فقط آن سیزده پرسشی را که به درستی شان مطمئن است زده باشد. با این حساب، درصد او شانزده درصد افزایش خواهد یافت و پنجاه و دو درصد خواهد شد. خودتان بهتر از هر کس دیگری می دانید که در آزمون سراسری، تفاوت سی و شش درصد و پنجاه و دو درصد، چقدر می تواند رتبه ی شما را به خصوص در درس هایی که ضریب بالایی دارند جا به جا کند. پس هرگز و هرگز فکر نکنید که باید پاسخ نامه تان را سیاه کنید. قرار نیست جلوی تمام پرسش های پاسخ نامه تان، یک گزینه را پر کنید. خبلی از گزینه های پرشده، می توانند به ضررتان تمام شوند.

برای بعضی از داوطلبان این پرسش مطرح می شود که: «اگر بین دو گزینه شک داشته باشیم چه کنیم؟» اگرچه ممکن است مطالب زیادی در مورد پاسخ گویی به پرسش های مشکوک برای تان گفته شود، اما واقعیت آن است که با محاسبه و قانون احتمالات و هزاران فرمول و ترفند نمی توان پاسخ گویی های اشتباه را توجیه و جبران کرد. یک نکته را بدانید و یک دستورالعمل ساده را به کار ببرید.

نکته ی ساده این که بسیاری از پرسش های آزمون ها به دلایل مختلف بدون پاسخ گویی باقی می مانند. بنابراین وقت های ذخیره شده ی چنین پرسش هایی برای شما ایجاد کننده ی فرصت هستند. اما دستورالعمل ساده این که از فرصت ذخیره شده ی پرسش هایی که به آن ها پاسخ نداده اید استفاده کنید و سعی کنید با صرف وقت بیش تر روی پرسش های شک دار، تردیدتان را به یقین تبدیل کنید اما به هر دلیلی نمی توانید از شک به یقین تبدیل کنید.

اما اگر به هر دلیلی نمی توانید از شک به یقین راهی بجویید، حتما از پاسخ گویی به چنین پرسش هایی صرفنظر کنید. به یاد داشته باشید که وقتی به پرسشی پاسخ نمی دهید فقط نمره ی همان پرسش را نمی گیرید اما با پاسخ دادن های تصادفی، پرسش های صحیح خود را نیز در معرض خطر قرار می دهید.

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)