تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
find-words-hidden7-2

کلمات پنهان شده در تصویر، کلمات زیر هستند. می‌توانید با کلیک روی تصویر آن را بزرگنمایی کنید

 

 

 

find-words-hidden7-3

 

۱. Cheese

۲. Hungry

۳. Music

۴. Red

۵. Party

۶. Yummy

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)