تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۷

دانش آموز گرامی، لطفاً سؤالات زیر را به دقت بخوانید و یکی از گزینه های «الف» یا «ب» را که بیشتر در مورد شما صدق می کند، انتخاب کنید و کنار آن علامت بزنید. سپس بر اساس نتیجه خود، مقاله مربوط و راهکارهای ارائه شده را مطالعه فرمایید.

پرسش نامه سبک های یادگیری

الف) پرسش ها
دانش آموز گرامی، لطفاً سؤالات زیر را به دقت بخوانید و یکی از گزینه های «الف» یا «ب» را که بیشتر در مورد شما صدق می کند، انتخاب کنید و کنار آن علامت بزنید. سپس بر اساس نتیجه خود، مقاله مربوط و راهکارهای ارائه شده را مطالعه فرمایید.

۱- هنگامی مطلب را بهتر می فهمم که:
الف) آن را آزمایش می کنم.
ب) درباره آن کاملاً فکر می کنم.

۲- ترجیح می دهم:
الف) واقع بین به نظر برسم.
ب) مبتکر به نظر برسم.

۳- وقتی به آنچه دیروز انجام داده ام فکر می کنم، بیشتر:
الف) آن را به صورت تصویر به یاد می آورم.
ب) آن را به صورت کلمات به یاد می آورم.

۴- معمولاً:
الف) جزئیات موضوع را می فهمم، اما درباره ساختار کلی آن گیج می شوم.
ب) ساختار کلی موضوع را می فهمم، اما درباره جزئیات آن گیج می شوم.

۵- برای یادگیری هر موضوع جدیدی:
الف) صحبت کردن درباره آن به من کمک می کند.
ب) فکر کردن درباره آن به من کمک می کند.

۶- اگر معلم شوم، ترجیح می دهم درسی بدهم که:
الف) با حقایق زندگی سر و کار داشته باشد.
ب) با عقاید و نظریه ها سر و کار داشته باشد.

۷- ترجیح می دهم مطالب جدید را از طریق:
الف) تصاویر، جدول ها و نقشه ها یاد بگیرم.
ب) دستورالعمل های مکتوب یا اطلاعات شفاهی یاد بگیرم.

۸- وقتی:
الف) همه اجزای مطلب را بفهم، کل مطلب را می فهمم.
ب) کل مطلب را بفهمم، همه اجزای آن را می فهمم.

۹- در میان گروهی که مسئله دشواری را بررسی می کنند، من به احتمال زیاد:
الف) وارد بحث می شوم و عقیده ام را بیان می کنم.
ب) در گوشه ای می نشینم و گوش می دهم.

۱۰- یادگیری:
الف) واقعیات و موضوعات عینی را آسان تر می دانم.
ب) مفاهیم و موضوعات انتزاعی را آسان تر می دانم.

۱۱- هنگام مطالعه کتابی که تصاویر و شکل های بسیار زیادی دارد، به احتمال زیاد:
الف) تصاویر و نمودارها را به دقت بررسی می کنم.
ب) توجه خود را به نوشته های کتاب معطوف می کنم.

۱۲- هنگام حل مسائل ریاضی:
الف) معمولاً مرحله به مرحله روی راه حل هایی که به جواب می رسند کار می کنم.
ب) غالباً ابتدا راه حل ها را بررسی می کنم و سپس سعی می کنم مراحلی که برای رسیدن به آن ها لازم است بیایم.

۱۳- وقتی در کلاس شرکت می کنم:
الف) معمولاًً با بسیاری از دانش آمزان آشنا می شوم.
ب) معمولاً با تعداد کمی از دانش آموزان آشنا می شوم.

۱۴- در مطالعه واقعی، ترجیح می دهم مطالب:
الف) مفاهیم جدیدی به من بیاموزند یا به من چگونگی انجام دادن کارها را یاد بدهند.
ب) ایده های جدیدی برای فکر کردن درباره آن ها در اختیار من بگذارند.

۱۵- معلمانی را دوست دارم که هنگام درس دادن:
الف) جدول ها و نمودارها ی زیادی روی تخته می کشند.
ب) زمان زیادی را صرف توضیح دادن می کنند.

۱۶- هنگام تحلیل داستان یا رمان:
الف) به اتفافات داستان فکر می کنم و می کوشم آن ها را به منظور فهم موضوع اصلی داستان به یکدیگر مرتبط سازم.
ب) چون وقتی که داستان را تمام می کنم، فقط موضوع اصلی آن را به خاطر می آورم، باید به عقب برگردم و ابطه بین اتفاق های داستان را پیدا کنم.

۱۷- وقتی حل مسئله را شروع می کنم، به احتمال زیاد:
الف) بلافاصله روی راه حل آن کار می کنم.
ب) ابتدا سعی می کنم مسئله را کاملاً بفهمم.

۱۸- بیشتر:
الف) عقاید قطعی را ترجیح می دهم.
ب) فرضیات و حدس های علمی را ترجیح می دهم.

۱۹- آنچه را:
الف) می بینم بهتر به یاد می آورم.
ب) می شنوم بهتر به یاد می آورم.

۲۰- برای من خیلی مهم است که معلم:
الف) مطالب را با نظم و ترتیب روشن ارائه دهد.
ب) تصویری کلی از مطالب را ارائه دهد و آن را با موضوعات دیگر مرتبط سازد.

ب) شیوه نمره دهی

۱ـ به گزینه انتخاب شده (الف یا ب) نمره ۵ دهید (تمامی گزینه ها نمره ۵ دارند.)
۲ـ مجموع نمرات هر مؤلفه را مطابق جدول زیر (جدول نمره دهی) محاسبه نمایید.
۳ـ نمره تمامی سبک های خود را بررسی نمایید و مطابق راهکارهای موجود در ضمیمه سعی در بهبود آن ها نمایید.

 تذکرات:
۱- هر مؤلفه می تواند نمرات صفر، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ را کسب نماید. نکته حائز اهمیت در نمره دهی، تفاوت با حداکثر نمره کسب شده است. به این معنی که هر چه نمره مؤلفه شما به نمره ۲۰ نزدیک تر باشد. نمایش دهنده سبک یادگیری غالب شما است و هر چه نمره کسب شده از ۲۰ فاصله بگیرید. نشان دهنده ضعیف بودن آن مؤلفه در سبک های یادگیری است. بنابراین هر چه نمرات مؤلفه ها پایین تر باشد، الویت بهبود با همان مؤلفه است.
برای مثال، اگر نمره سبک یادگیری فعال شما ۱۵ و تأملی ۵ است. این بدین معنی است که سبک یادگیری شما بیشتر از نوع فعال است و سبک یادگیری تأملی شما نیاز به تمرین و افزایش دارد؛ بنابراین شما می توانید با استفاده از راهکارهای موجود در ضمیمه، راهکارهای استفاده بهتر از سبک یادگیری غالب خود را برگزینید تا بتوانید یادگیری صحیح تر و عمیق تری داشته باشید و در صورت نیاز سبک یادگیری ضعیف تر خود را نیز بهبود ببخشید.

۲- نکته مهم در پرسش نامه سبک های یادگیری این است که، سبک یادگیری تمامی افراد، تلفیقی از مؤلفه های فعال، تأملی، حسی، شهودی، دیداری، کلامی، متوالی و کلی است که به ویژگی های هر سبک پرداخته خواهد شد.
بنابر توضیح بالا، نمی توان مشخص کرد که هر فرد یک سبک یادگیری منحصر به فرد و خاص دارد، بلکه سبک یادگیری هر فرد تلفیقی از سبک های ذکر شده است.

۳- با توجه به جدول زیر و نمره دهی به هر مؤلفه در پرسش نامه سبک های یادگیری، شما می توانید سبک یادگیری غالب خود را شناسایی کرده و با توجه به ویژگی های هر سبک متناسب با سبک یادگیری خود، راهکارهای مطالعه و یادگیری صحیح را برگزینید تا یادگیری شما با حداکثر کیفیت اتفاق بیفتد.

جدول نمره دهی

مقیاس مؤلفه سؤالات مربوط به هر خرده مؤلفه مجموع نمرات هر مؤلفه

سبک های
یادگیری فعال گزینه های«الف» سؤالات۱-۵-۹-۱۳-۱۷
تأملی گزینه های«ب» سؤالات ۱-۵-۹-۱۳-۱۷
حسی گزینه های«الف» سؤالات ۲-۶-۱۰-۱۴-۱۸
شهودی گزینه های«ب» سؤالات ۲-۶-۱۰-۱۴-۱۸
دیداری گزینه های«الف» سؤالات ۳-۷-۱۱-۱۵-۱۹
کلامی گزینه های«ب» سؤالات ۳-۷-۱۱-۱۵-۱۹
متوالی گزینه های«الف» سؤالات ۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰
کلی گزینه های«ب» سؤالات ۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰

سبک های یادگیری به روش هایی که شخص موضوعات را درک می کند، اطلاعات را به خاطر می سپارد، درباره مطالب می اندیشد و مسائل را حل می کند. گفته می شود. در واقع سبک یادگیری هر فرد، یعنی روشی که فرد برای یادگیری خود انتخاب می کند تا بهترین نوع یادگیری را داشته باشد.
هدف اصلی از شناخت سبک های یادگیری، یافتن بهترین روش برای یادگیری و افزایش کیفیت و عمق یادگیری شما است. چنانچه شما سبک یادگیری مناسب خود را بشناسید می توانید با استفاده از راهکارهای بهبود سبک خود، یادگیری خود را عمیق تر نمایید که این موضوع سبب موفقیت شما در امتحانات و نهایتاً در آزمون سراسری خواهد شد.

با استفاده از نتایج پرسشنامه، سبک یادگیری مناسب خود را که در زیر به توضیح آن پرداخته خواهد شد. بشناسید و راهکارهای مؤثر جهت یادگیری خود را در مطالعه استفاده نمایید تا اطلاعات به درستی در ذهن شما تثبیت شده و مطالعه با کیفیت تری داشته باشید.

 انواع سبک های یادگیری:

 سبک یادگیری حسی:
– سبکی است که در آن یادگیرندگان، تمایل به یادگیری واقعیت ها دارند.
– متمایلند مسائل خود را با استفاده از روش های تعریف شده (روش های روشن و واضح) حل کنند.
– پیچیدگی را دوست ندارند.

 سبک یادگیری شهودی:
– سبک یادگیری است که در آن یادگیرندگان اغلب ترجیح می دهند. امکانات و روابط را کشف کنند.
– خلاق و نوآور باشند و تکرار را دوست ندارند.

 سبک یادگیری تأملی:
– سبکی است که درک اطلاعات بیشتر با تفکر درباره آن است.
– به کارهای فردی علاقه زیادی دارند.

 سبک یادگیری فعال:
– یادگیرندگان فعال به وسیله کار فعالانه و انجام فعالیت بر روی مواد یادگیری، به کار بردن مواد و مورد دستکاری قرار دادن اشیا به بهترین نحو یاد می گیرند.
– آن ها بیشتر علاقمند به برقراری ارتباط با دیگران هستند و فعالیت در گروه هایی که در آن ها امکان بحث و گفت وگو در مورد مواد یادگیری وجود دارد را ترجیح می دهند.

 سبک یادگیری کلامی:
-سبکی است که یادگیرندگان، اطلاعات را بیشتر از طریق کلمات یا توضیحات کلامی (شفاهی) بهتر به یاد می آورند.

 سبک یادگیری دیداری:
– سبکی است که یادگیرندگان، آنچه می بینند (نظیر تصاویر، نمودارها، جداول و فیلم ها) را بهتر به یاد می آورند.

«گ.۲»

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)