تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷

دروسی دارای مطالب زنجیره‌ای هستند که هر مطلب نیاز به درک مطالب پیشین دارد مانند ریاضی و فیزیک.

۱۴۷۲۲۳۳۸۸۱

دروسی دارای مطالب زنجیره‌ای هستند که هر مطلب نیاز به درک مطالب پیشین دارد مانند ریاضی و فیزیک. مطالعه این دروس نباید قطع گردد و پیوستگی یادگیری از بین برود. همچنین اهمال در خواندن و درک هر مبحث می‌تواند کل زنجیره یادگیری را کم بازده و یا بی فایده کند. باید هر مطلب را درست یاد بگیرید تا بتوانید مطالب بعدی را هم یاد بگیرید. در برنامه ریزی دروس زنجیری حتما باید کیفیت را مقدم بر کمیت بدانید و تا مبحثی (مخصوصا مباحث پایه‌ای) را درست یاد نگرفته‌اید به سراغ مبحث بعدی نروید. (البته در جاهایی استثنا وجود دارد و بعضی از مطالب پیش‌نیاز مطالب دیگری نیستند). معمولا یادگیری این دروس سخت تر از دروس دیگر است و باید برای آنها بیشتر تلاش کرد اما با تلاش و برنامه درست می‌توانید از عهده این دروس به خوبی بیرون آیید و به نقطه قوت خود در کنکور تبدیل کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)