تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

تحقیقات نشان داده که اکثر ایده های بزرگ دنیا را کسانی به اجرا در اورده اند که ابتدا آنها را به صورت یک خیال در ذهن خود گذرانده اند.

چطور-جز-رتبه-های-برتر-کنکور-۹۶-باشیم؟

چطور می توانیم جز رتبه های برتر کنکور شویم؟
خداوند از روزی که انشان را آفرید تا به امروز، تمامی بشر در جوامع مختلف سر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن اینکه " انسان به هر چه که بخواهد می تواند دست پیدا کند."
اما این موضوع چه ربطی به کنکور دارد؟ پاسخ آن مشخص است، اکثر کسانی که در کنکور شرکت می کنند جز افرادی هستند که فکر می کنند توانایی قرار گرفتن در بین نفرات برتر را ندارند. اما این همان مشکل اصلی است که آنها را از رسیدن به هدف باز می دارد.
تحقیقات نشان داده که اکثر ایده های بزرگ دنیا را کسانی به اجرا در اورده اند که ابتدا آنها را به صورت یک خیال در ذهن خود گذرانده اند.
پس برای اینکه شما در بین رتبه های برتر کنکور قرار گیرید ابتدا باید این تصور را در خود ایجاد کنید، که شما توانایی قرار گرفتن در بین رتبه های برتر کنکور را خواهید داشت. این موضوع به خودی خود شما را از اکثریت به جامعه آماری اقلیت سوق داده است. 
زمانی که شما ذهن خود را آماده کردید که توانایی قرارگرفتن در بین رتبه های برتر کنکور را دارید، در حقیقت شما از یک صحنه رقابت به صحنه ی رقابت دیگری قدم گذاشته اید. حالا ذهن شما در جامعه کوچکتری (در بین رتبه های برتر کنکور) در حال رقابت خواهد بود.
پس انسان می تواند موقیعتی که در آن هست را خودش ایجاد کند، هیچ گاه به این موضوع فکر نکنید که ممکن است نتوانید در کنکور جز رتبه های برتر آن باشید، زیرا کنکور به آن سختی که همگان فکر می کنند نیست، بلکه تلفیقی ازآمادگی ذهنی،هوش، منابع، مشاور خوب و تلاش خواهد بود. 
سخت پیدا می شوند افرادی که تمامی امکانات را به صورت یکجا داشته باشند، پس هر کدام از افراد می توانند در مواردی از رقیبشان پیش بی افتند. این موضوع به راحتی قابل ترمیم خواهد بود و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
با توجه به مطالب بالا به شما توصیه می کنیم، از همین امروز ذهن خود را آماده قرار گرفتن در بین رتبه های برتر کنکور کنید و با استفاده از امکاناتی که دارید برای موفقیت هر چه بیشتر در این راه تلاش کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)