تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۴

گروهی از دنش آموزان از فراموش کردن آموخته های خود و یا از اینکه مطلب را در جلسه امتحان به یاد نمی آورند گلایه دارند.اگر شما جزء این دسته از دانش آموزان هستید نکات زیر می تواند به شما کمک نمائید تا دچار فراموشی نشوید. بیشتر فراموشیها بدین علت است, مطلبی راکه خوانده اید وارد […]

shutterstock_258191285

گروهی از دنش آموزان از فراموش کردن آموخته های خود و یا از اینکه مطلب را در جلسه امتحان به یاد نمی آورند گلایه دارند.اگر شما جزء این دسته از دانش آموزان هستید نکات زیر می تواند به شما کمک نمائید تا دچار فراموشی نشوید.

بیشتر فراموشیها بدین علت است, مطلبی راکه خوانده اید وارد حافظه بلند مدت شما نشده است یعنی درحقیقت گول حافظه کوتاه مدت راخورده اید.

اگر می خواهید چیزی را درست بیاموزید وفراموش نکنید:

۱ – موقع مطالعه تمرکز داشته باشید.

۲-تمرین وتکرار پس از مطالعه را فراموش نکنید.

۳-مطالب خوانده شده راحتما مرور کنید.

۴-به محتوی ذهن خود با خواندن مطالب مشابه پشت سر هم نظم بدهید.

۵-از علائم ونشانه ها برای یاد آوری مطالب استفاده کنید.

۶ – استفاده از قلم وکاغذ هنگام مطالعه جهت تمرکزحواس را فراموش نکنید.

گروهی از دنش آموزان از فراموش کردن آموخته های خود ویا از اینکه مطلب را در جلسه امتحان به یاد نمی آورند گلایه دارند.اگر شما جزء این دسته از دانش آموزان هستید نکات زیر می تواند به شما کمک نمائید تا دچار فراموشی نشوید.بیشتر فراموشیهابدین علت است,مطلبی راکه خوانده ایدوارد حافظه بلند مدت شما نشده است یعنی درحقیقت گول حافظه کوتاه مدت راخورده اید.گروهی از دنش آموزان از فراموش کردن آموخته های خود ویا از اینکه مطلب را در جلسه امتحان به یاد نمی آورند گلایه دارند.اگر شما جزء این دسته از دانش آموزان هستید نکات زیر می تواند به شما کمک نمائید تا دچار فراموشی نشوید.بیشتر فراموشیهابدین علت است,مطلبی راکه خوانده ایدوارد حافظه بلند مدت شما نشده است یعنی درحقیقت گول حافظه کوتاه مدت راخورده اید.

چه کنیم تا مطالب مطالعه شده را فراموش نکنیم؟

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)