تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
Studying-9-Scientifically-Proven-Ways-to-Supercharge-Your-Learning

چگونه برای کنکور درس بخوانیم ؟

اگر در حال درس خواندن و مطالعه برای کنکور هستید، به منظور گرفتن نتیجه بهتر موارد زیر را در نظر داشته باشید.

۱- سعی کنید در کلاسهای تدریس مدرسه غیبت نکنید.

۲- اگر در بعضی از قسمتهای درس اشکال داشتید می توانید از کلاسهای کنکور استفاده کنید.

۳- بعد از جلسات تدریس درسها را مرور کنید.

۴- مسائل حل شده در جلسات تدریس مدرسه و یا تدریس  کنکور را یک بار دیگر حل کنید.

۵- مسائل و تمرینات اضافه تر حل کنید. خودتان تمرینها را حل کنید و بعد از حل خودتان جوابها را ببینید.

۶- کتاب درسی را در اولویت قرار دهید. مفاهیم کتاب درسی را مفهومی بخوانید و برای خودتان تشریح کنید

۷- در برنامه درسی خودتان برای کنکور، مرور را هم در نظر بگیرید.

۸- به اندازه کافی تست بزنید. از تست های کنکور استاندارد استفاده کنید.

۹- در ایام نزدیک به کنکور تست های جمع بندی شده و سوالات سالهای قبل کار کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)