تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
۱۳۴۶۳۳_۱۳۵۱۵۱۶۷۳

چگونه ریاضی را بهتر یادبگیریم و تست بزنیم و از رقبا جلو بزنیم

ریاضی مثل هر علم موجود دیگری روش ها و فرمول های خاص خودش را داره که به عبارتی زبان خاص خودش را خواهد داشت. چه بخواهید چه نخواهید این فراگیری این زبان در کنکور خیلی به کمک شما خواهد آمد پس سعی کنید این زبان را بفهمید و بیاموزید تا در ارتباط با ریاضی لذت بیشتری ببرید. زبان ریاضی مجموعه‌ای از اعداد، علائم و نمادها، حروف، اشکال و روابط بین آنهاست. یکی از موانع بزرگ در درک ریاضی، نداشتن تصور فهم درست از اجزائی ریاضی دانست. این موانع ممکن است در درک ریاضی، در تمرین ریاضی، در امتحان ریاضی دادن یا در تست ریاضی زدن باشد. با تلاش و تمرین سعی کنید بر این موانع غلبه کنیدهر روز نسبت به شیره شدن بر مطالب پایه بیافزایید.

حل مسئله می تواند از اصول ریاضی پایه باشد اما نمی تواند تمام اصول  را شامل شود. ما حتما باید اصول حل مسئله را یاد بگیریم و به کار ببریم. سعی و تلاش کنیدمسئله را بفهمید؛ یعنی فرض‌ها و شروط مسئله را با عمق زیاد درک کنید. داده‌ها و مجهول‌ها را روی کاغذ بیاورید، ترسیم کنید یا مجسم کنید این هوش شمارو برای ترسیم راحت و بی استرس در کنکور تقویت خواهد کرد.برای یک بارهم شده بیخیال قسمت سخت ریاضی باشید. ارتباط منطقی میان داده‌ها، شروط مسئله و مجهول را پیدا کنید و از مثال مختلف استفاده کنید این کار تمرکز شمار رو برای حل مسائل و درک بهتر بسیار یاری میکند.

با مطالعه و آشتی با درس شیرین ریاضی راه‌حل‌ها را پیدا کنید. عملیات را اجرا کنید و محاسبات لازم را انجام دهید. مسائل را روی کاغذ سفید با خودکار آبی و مشکی و سبز پیاده سازی و تلاش برای حلشان کنید این کار به شما حس خوبی می دهد.

جواب‌های به‌دست‌آمده را بررسی کنید و از صحت آن‌ها مطمئن شوید.برای این کار می تونید کتاب های کمک آموزشی استفاده کنید و یاد بگیرید از راه‌حل‌های کوتاه‌تر یا متفاوت را استفاده کنید.

هرگز قبل از اطمینان از یادگیری متن و جوهره‌ی درس، به سراغ انجام تمرین نروید، چراکه احتمال ناکام شدن و عدم موفقیتتان طبق تحقیقات زیاد خواهد شد. برای یادگرفتن هرچه بهتر  ریاضیات داشتن تمرکز کافی الزامی، پس به هنگام یادگیری سرتاپا گوش و هوشیار  باشید؛ به‌ویژه به این دلیل که دبیر ریاضی از معدود دبیران پشت به کلاس است و دائماً مجبور به استفاده از تخته برای نوشتن است. به توضیحات دبیر یا مدرس ریاضی باید کاملاً دقت کنید، و سرانجام در کلاس درس ریاضی فعال باشید جرا که این کار نیز باعث پیشترفت حل سریع تر مسئله خواهد شد. دقت کنید، سؤال کنید، تمرین کنید، مراحل محاسباتی را ثبت کنیدو یک بار درک کنید که چطور حل شد، آن زمان دیدتان قطعا نسبت به ریاضی عوض خواهد شد.

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)