تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷

محقق کشورمان با همکاری محققی از کشور چین موفق به کشف و معرفی دو گونه فسیل مرجانی جدید متعلق به شاخه کنیداریا در مرکز ایران شد.

۵۷۸۰۹۴۱۴

به گزارش ایسنا، دکتر محمد نبی گرگیج، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان  و پروفســـور وانگ از انستیتو زمین‌شناسی آکادمی علوم چین در تحقیقات مشترک فسیل‌شناسی در مرکز ایران (بلوک یـــزد)، دو گونه مرجانی جدید به نام Antheria fedorowski و Antheria robusta را کشف و معرفی کردند.

نتایج حاصل از این مطالعه در آخرین شماره Journal of Paleontology در دسامبر ۲۰۱۸ توسط انجمن بین‌المللی دیرینه‌شناسی و انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است.

بر اساس مطالعات انجام شده و شناسایی گونه‌های مختلف مرجانی متعلق به خانواده‌های ‌Kepingophyllidae,Cyathopsidae,Bothrophyllidae و Dibunophyllidae ، مشخص شد که بلوک یزد در زمان کربونیفر پسین (زمان Gzhelian ،۳۰۳ میلیون سال قبل) ارتباط بیوجغرافیایی نزدیکی با بلوک‌های South China و Indochina در ایالت Cathaysian داشته و در عرض جغرافیایی حد واسط بین قاره سیمریا و بلوک‌های یاد شده قرار داشته است.

گروه‌های فسیلی ذکر شده از سرزمین‌های گندوانایی، اطراف گندوانا و قاره سیمری گزارش نشده و به طور گسترده در قلمرو پالئوتتیس دیده می‌شوند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)