تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۷
articles897121361

کم انگیزه شدن در اواسط مطالعه
کم شدن ساعت مطالعاتی همزمان با پیشرفت زمان و فعّالیّت‌ها موضوعی طبیعی و گریز ناپذیر است.امّا این موقعیّت برای افراد مختلف متناسب با توانمندی‌هایی که دارند در زمان‌های مختلف اتّفاق می‌افتد.

برخی در اسفند و بهمن و برخی دیگر زودتر و یا دیرتر این حالت را تجربه می‌کنند. در این رابطه رعایت چند نکته کمک خواهد کرد تا این شرایط را بخوبی و به سرعت پشت سر بگذارید و به حال طبیعی بازگردید.
نخست آن که هرگز فعّالیّت و تلاش مطالعاتی خود را قطع نکنید و بکوشید هرچند با میزان ساعت کمتر ولی فعّالیّت مطالعاتی همچنان ادامه داشته باشد.

در کنار این تداوم فعّالیّت زمانی را به استراحت و آزادسازی ذهن اختصاص دهید. بهترین کار برای چنین استراحتی انجام فعّالیّت‌های ورزشی و بخصوص شنا و پیاده روی سریع است.

در کنار این دو فعّالیّت تنظیم برنامه‌ای است که در آن رعایت شرایط جدید شده باشد.

لازم است به سرعت برنامه ی مطالعاتی جدیدی تنظیم کنید که نسبت به برنامه ی قبلی سبک‌تر باشد و در آن پیش‌بینی زمان ورزش را کرده باشید. این برنامه باید موقّتی باشد و صرفاً تا زمانی ادامه پیدا کند که مجدّداً به شرایط مطلوب بازگردید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)