تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

برای اینکه در روز کنکور در بهترین حالت خود باشید، بهتر است از همین روزها خود را برای روز کنکور آماده کنید.

کنکور

برای اینکه در روز کنکور در بهترین حالت خود باشید، بهتر است از همین روزها خود را برای روز کنکور آماده کنید. مثلا برنامه خواب و بیداری خود را کم کم تغییر دهید و عادت کنید که صبح زود بیدار شوید و شب زود بخوابید. مخصوصا اگر ساعت آزمون کنکور شما بعد از ظهر است از الان خواب بعد از ظهر را قطع کنید تا به آن عادت کنید و سر جلسه خواب آلود نباشید. به نکات ریزی که باید رعایت کنید فکر کنید و  خود را به آن عادت دهید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)