تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

گوش دادن یکی از مهمترین مهارتهای یادگیری است. گوش دادن فقط شنیدن صحبت نیست. باید همزمان با شنیدن بر روی شنیده ها تمرکز کنید و اگر امکان‌پذیر است روی شنیده ها فکر کنید.

group of students studying together in classroom

گوش دادن یکی از مهمترین مهارتهای یادگیری است. گوش دادن فقط شنیدن صحبت نیست. باید همزمان با شنیدن بر روی شنیده ها تمرکز کنید و اگر امکان‌پذیر است روی شنیده ها فکر کنید. هر چقدر مهارت گوش دادن شما بیشتر شود، یادگیری اولیه در کلاس‌ها را بهتر انجام می‌دهید و با ذهن آماده‌تری مطالعه را شروع می‌کنید. با تقویت این مهارت شما یک مرحله پیش ‌می‌روید و ذهنیت بل از مطالعه را با گوش دادن سر کلاس دارید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)