تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

در تصویر زیر کلماتی به زبان انگلیسی پنهان شده اند. آنها را پیدا کنید.

find-words-hidden7-1

کلمات پنهان شده در تصویر زیر را بیابید.  می‌توانید با کلیک روی تصویر آن را بزرگنمایی کنید

find-words-hidden7-1

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع:
beytoote.com

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)