تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۵

در این ویدیو کوشیده شده تا به بهترین و شیوا ترین روش ممکن مبحث مشتق برایتان تجزیه و تحلیل شود تا با آمادگی کامل به سراغ مسائل مهم کنکور بروید.

آموزش-و-حل-تست-تکن-ک--مشتق-

 

 

در این ویدیو کوشیده شده تا به بهترین و شیوا ترین روش ممکن مبحث مشتق برایتان تجزیه و تحلیل شود تا با آمادگی کامل به سراغ مسائل مهم کنکور بروید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)