تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

بسیاری از موارد و موضوعات درسی وجود دارند که نامهای مشابه و خصوصیات یکسانی دارند. برای اینکه در تشخیص این موارد به اشتبه نیافتیم چکار باید بکنیم!؟

روش-مطالعه-ز-ست-در-کنکور

درس زیست درس بسیار مهمی در کنکور بوده اما بسیاری عقیده دارند مطالب این درس فرار بوده و خواندنش دشوار!
اما خیلی ها به این دلیل این بحث را مطرح می کنند چون روش درستی را برای خواندنش انتخاب نمی کنن.
به طور کلی از آنجایی که درس زیست مباحث زیر مجموعه ای زیادی داره، ضریب اشتباهات را برای تست زنی رو افزایش میده. بسیاری از موارد و موضوعات درسی وجود دارند که نامهای مشابه و خصوصیات یکسانی دارند. برای اینکه در تشخیص این موارد به اشتبه نیافتیم چکار باید بکنیم!؟
در بحث درس زیست شناسی، یکسان سازی مطالب یک روش ایده آل برای تست زنی است. اما یکسان سازی چیست؟
همانطور که گفتیم، مباحثی در درس زیست شناسی وجود دارد که شبیه به هم هستند. برای اینکه این مباحث در ذهن ما بنشینند می بایست آنها را در گروه بندی های خاص مشخص کنیم. برای مثال در بحث حشرات، حشراتی که ویژه گیهای یکسانی را دارند مشخص کنیم و آنها را به صورت یادداشت نگه داریم. هنگامی که تمامی  سرفصلها را مطالعه کردیم و نیاز به مرور داشتیم از این کاغذ که روی آن دسته بندیهای مختلفی وجود دارد استفاده کنیم.
این موضوع سبب می شود، اشتباهات ما به کمترین حد ممکن برسد، زیرا مرور این دسته ها، به صورت خودکار ویژه گیهای یکسانشان را در ذهن شما نقش می بندد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

پیشنهاد کنکور برتر