تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۵

این پیام که با تمام احساس برای استاد احمدی ارسال شده است، نمونه ای بارز از خواستن و توانستن است.

%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1

در پیامی که از سوی یکی از دانش آموزان موسسه کنکور آسان است نکته ای وجود دارد، نکته ای که هر کس آن را درک کند می تواند گره های پیش روی زندگی خود را به آسانی از پیش رو بردارد.

این پیام که با تمام احساس برای استاد احمدی ارسال شده است، نمونه ای بارز از خواستن و توانستن است.
دانش آموزی که رتبه ۲۰۰ هزار را تجربه کرده است و پس از آن در تجربه ای مشابه ۱۵۸ هزار را پشت سر گذاشته است. اگر بسیاری از ماها بجای این دانش آموز بودیم شاید فکرهای دیگری در سرمان خطورر می کرد.
اما او که پس از دو سال ناکامی به جای شانه خالی کردن با انتخابی درست، مسیر دیگری را برای رسیدن به هدف انتخاب کرد .
این همان نکته کلیدی موفقیت است، افراد موفق بجای اینکه یک مسیر را هزاران بار تا مقصد طی کنند، مسیرهای خطا را حذف کرده و مسیرهای درست را انتخاب می کنند.
حال این دانش آموز عزیزی که پس از دو سال ناکامی منابع کنکور آسان است را تهیه کرده و از مشاوری کاردان بهره مند شده، مسیر زندگی خود را به صورت کلی دگرگون کرده و  موجی از انگیزه در وی ایجاد شده است.
این همان رمز موفقیت وی بوده، تعیین هدف، تامین وسایل مورد نیاز برای رسیدن به هدف(منابع و مشاور) و تلاش برای رسیدن به آن.
در ادامه پیامک این دانش آموز که برای استاد حسین احمدی ارسال شده را ملاحظه می کنیم.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)