تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷

پاسخ معمای امروز

qhvekhane

زیرا چائیش را قبلاً شیرین کرد بود و چون قهوه چی معمولاً چائی را قند پهلو می آورد، مرد با چشیدن جرعه ای از چای، فهمید که قهوه چی چائی را عوض نکرده، بلکه همان چائی را پس از بیرون آوردن مگس، برگردانده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)