تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

در این لحظه از بازی، که بین دو شطرنج باز در پانزدهمین المپیاد جهانی شطرنج در بلغارستان برگزار شده، حرکت با مهره سفید است. با اتخاذ تاکتیکی هوشمندانه، مهره سفید برد را از آن خود می کند. آیا می توانید بگویید چند حرکت لازم است تا قاطعانه به این برد، اذعان کنیم؟   ۱۰

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-1007

در این لحظه از بازی، که بین دو شطرنج باز در پانزدهمین المپیاد جهانی شطرنج در بلغارستان برگزار شده، حرکت با مهره سفید است. با اتخاذ تاکتیکی هوشمندانه، مهره سفید برد را از آن خود می کند. آیا می توانید بگویید چند حرکت لازم است تا قاطعانه به این برد، اذعان کنیم؟

 

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-1007۱۰

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)