از برق شریف انصراف دادم تا پزشکی دانشگاه تهران بخوانم

زمایشهای فکری انشتین

بزرگترین توانایی اینشتین، قابلیت توضیح و بسط مفاهیم فیزیک با اتفاقات روزمره بود، وی این مباحث را با نام آزمایش فکری منتشر می‌کرد.

معمای المپیادی-کاغذ تا شده

کاغذ مستطیل شکلی را چندین بار تا کرده ایم. در هر مرحله تا بر روی خطی موازی دو ضلع و در وسط آن ها زده شده است.

اسامی ۱۰ نفر اول گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و ۳ نفر اول گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی کنکور سراسری ۹۵ اعلام شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری ۹۵ ساعت ۹ صبح فردا منتشر می شود.

سازمان سنجش نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

سازمان سنجش نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

سازمان سنجش نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.

آخرین اخبار کنکور