تست-هوش-حاصلضرب-و-نتایج-خاص-۳۷۵۹

تعدادی معادله داده شده است. با توجه به منطق موجود در این حاصلضرب ها، علامت سوال را تعیین کنید.

azmon2

دانش آموزان مقاطع پایین تر نیز می توانند به صلاحدید پشتیبانان خود در این آزمونها شرکت نمایند.

۷۵۰۸۸۳۴۴۰۸۸۱۱۹۰۸۱۶۲۲

نمونه تستهای علوم اجتماعی رشته انسانی با پاسخ

Chemical flasks and blackboard with formulas. 3d

نمونه سوالات تستی شیمی

فهرست حذفیات کنکور ۹۶ اعلام شد

۸۲۱۰۵۱۹۷-۷۰۷۸۲۹۹۸

برنامه امتحان نهایی خرداد ۹۶ را که توسط آموزش و پرورش منتشر شد.

سومین-مرحله-آزمون-آنلاین-کنکور

سومین مرحله آزمونهای آنلاین موسسه کنکور آسان است، انتشارات گیلنا جمعه برگزار می شود.

ریاضیات گسسته

نمونه سوال ریاضی مبحث تابع به همراه راه حل

آخرین اخبار کنکور