ادبیات (۲)

نمونه تست ادبیات کنکور با پاسخ تشریحی

دین و زندگی (۲)

نمونه تست دین و زندگی با پاسخ

ریاضی (۳)

نمونه تست ریاضی رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

زمین شناسی (۴)

نمونه تست زمین شناسی با پاسخ تشریحی

تست زیست شناسی کنکور با پاسخ تسریحی

FlagFrenchButton

نمونه تست زبان عمومی با پاسخ تشریح

عربی (۲)

﴿ إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، فاتّبِعنی أهدِک صراطاً سویّاً﴾: ۱( به من علمی رسیده که برای تو حاصل نشده، لذا اگر از من تبعیّت کنی تو را به راه راست هدایت خواهم کرد! ۲( مرا از علم چیزی رسیده که برای تو نرسیده، پس از من تبعیّت کن تا تو را […]

ادبیات (۲)

نمونه تست ادبیات فارسی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور