تست زنی کنکور – کنکور آنلاین – استاد احمدی – کنکور آسان است – گیلنا
زبان انگلیسی (۵)

تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

روانشناسی (۳)

تستهای کنکوری روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

calculus (1)

تستهای کنکوری ریاضی رشته علوم ریاضی با پاسخ تشریحی

اقتصاد (۳)

تستهای کنکوری اقتصاد رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

تستهای کنکوری فیزیک رشته علوم ریاضی با پاسخ تشریحی

ریاضی (۷)

تستهای کنکوری ریاضی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

r_3646_161024152949

تستهای کنکوری شیمی رشته علوم ریاضی با پاسخ تشریحی

ادبیات (۳)

۱- در کدام بیت، غلط املایی وجود دارد؟ ۱) کسی به زیر فلک دست بر قضا دارد   /    که اعتکاف به سر منزل رضا دارد ۲) مژده قتل مرا داد و به تعجیل گذشت  /    ترسم آخر گذرد عمر من از اهمالش ۳) زاهد به یاد کوثر و صوفی به فکر می  /    ما و […]

آخرین اخبار کنکور