پیشنهاد کنکور برتر
فیزیک (۱)

چند سوال تستی فیزیک

Chemical flasks and blackboard with formulas. 3d

نمونه سوال تستی شیمی

ریاضی (۳)

سوال تستی ریاضی رشته ریاضی

دین و زندگی (۲)

۱- جلوگیری از خسران اخروی و از دست دادن آینده زیبا و ابدی در گرو چیست؟ ۱) کشف راه درست زندگی ۲) درک آیندهٔ خویش ۳) درک هدف زندگی ۴)‌ دل مشغولی و درد متعالی     –۲- چه عاملی سبب شد تا تعلیمات انبیاء در طول زمانهای مختلف به تدریج فراموش گردد و یا […]

۱- آرایۀ مقابل چند گزینه نادرست است؟ الف)عاقلان را تا در این موسم چو خود دیوانه دید                         بید مجنون، سجده شکری به جا آورده است  (اسلوب معادله) ب) عارضش لاله سیراب و قدش سرو سهی                                   بر سر سرو سهی، لاله به بار است آنجا (تشخیص) ج) به بوی زلف تو دادم دل شکسته به باد                                      […]

زبان (۱)

چند سوال تستی زبان انگلیسی با پاسخ

عربی (۳)

چند سوال تستی عربی با پاسخ

آخرین اخبار کنکور