پیشنهاد کنکور برتر
ادبیات (۳)

۱- در کدام گزینه «متمّم فعل» بر سایر اجزا مقدّم شده است؟ ۱) در باغ جهان خوشی ندیدم ۲) ز آب دیده رخ خود می شویم ۳) از مکان و لامکان خواهم گذشت ۴) از تن و جان سوی جانان سفر کنیم      ۲- با توجه به منظومه های داده شده، کدام جمله یافت […]

دین و زندگی (۴)

۱- دژ مستحکم محافظ انسان از فرو افتادن به کام گناه در حضور خداوند ………. است که پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) در این خصوص فرمودند: ۱) کلمه لا اله الّا الله  کلمه توحید مهم ترین شعار اسلام و جامع همه ابعاد توحید و نفی هرگونه شرک است. ۲) کلمه لا اله […]

آخرین اخبار کنکور