۴۴۹۵۹۸_۳۶۹

یکی از روشهای نادرست درس خواندن، دراز کشیدن در هنگام درس خواندن است.

Entrance-Exam-200x133

چنانچه درس را درست یاد گرفته باشید باید بتوانید در این آزمون که از خودتان می‌گیرید، به حد مطلوب پاسخ درست دهید.

study (14)

مغز هم مثل همه اعضای بدن دارای توان مشخصی است و فراتر از آن توان نمی‌تواند کار کند.

آخرین اخبار کنکور