Entrance-Exam

درصدهای مورد نیاز برای قبولی رقابتی است و در سالهای مختلف فرق دارد.

۱۵۳-۲۰۰x120

باید با تلاش و کوشش خود موفقیت را بدست آورید.

Falsafi_632_-168x150

داشتن افکار اشتباه و همچنین خصوصیات شخصیتی اشتباه باعث شکست در کنکور می‌شود.

۶۸۷۰۴۵-۲۰۰x150

در هر برنامه بلند مدت مانند کنکور باید روند پیشرفت به دقت بررسی شود.

والدین بیشترین تاثیر را بر فرزند خود دارند از این رو باید بدانند که فرزندشان از حمایت و راهنمایی‌ آنها در خانه و مدرسه بی نیاز نیست و همواره باید کمک کننده، همراه و تشویق کننده او باشند.

zistbook

در مطالعه درس زیست باید با نکات زیر آشنا باشید.

۶۳۵۷۸۰۷۳۶۳۰۲۸۱۷۳۳۱

نور کافبی محیط هم در سلامت بینایی و هم در سلامت روانی شما موثر است.

منطق

از درس منطق در کنکور انسانی چند سوال می‌آید؟

آخرین اخبار کنکور