معمای-احتمال-یکشنبه-ها-۳۰۵۸-۲۰۰x116

به مانند دوندگان استقامت توان خود را تقسیم کنید و برنامه ریزی برای تمام مسیر داشته باشید.

۲_۲

کسانی در زندگی موفق و خوشبخت هستند که بتوانند مشکلات زندگی را تا حد امکان نادیده بگیرند و راه خود را ادامه دهند و به هدفشان برسند.

تسلیم-نشدن-در-برابر-سختی

تسلیم ناامیدیهای روزهای سخت و دشوار نشوید تا موفق شوید.

۷۱AAqaTBLsL

تعادل نگاه بین حال و آینده و ارتباط گذاری بین آنها از رموز موفقیت است.

اگر فرزند کنکوری دارید باید بدانید که امسال رفتار او با سالهای قبل فرق دارد.

۰-۶۴-۱۰۲۴x683

هر درس و هر موضوع روش یادگیری خود را دارد و به همین دلیل روش درس خواندن باید متناسب با روش یادگیری تعیین شود.

۱۳-say-om

بازه بندی درس و استراحت در برنامه مطالعه یکی از موارد کلیدی افزایش بازدهی مطالعه است.

nvs o,hknk ahn

اید این توانایی را داشته باشید که افکاری که به ذهنتان می‌آید را مدیریت کنید و افکار بی‌ربط، اشتباه و بی‌نتیجه را از خود دور کنید.

آخرین اخبار کنکور