image_13960818914677

اضطراب یک اختلال جدی است که باید تحت درمان قرار گیرد .

۱۳-say-om-200x139

در طول روز چند بار برای کسب آرامش مراقبه(رفتارهای ارامش بخش و تمرکز آور) انجام دهید.

bookذد-۲۰۰x123

درس خواندن نباید به صورت تکرار یک عمل شود زیرا بدون فکر و به چالش کشیدن مغز انجام می‌شود.

کنکور

مهمترین آیتم برای موفقیت در کاری تمرکز روی آن کار است

با روش تکرار با فاصله درس بخوانید.

ra4-3808-200x137

با تلقین به خودتان و در نظر گرفتن نکات قوتتان روحیه دهید.

MOTHER AND DAUGHTER

نحوه رفتار و صحبت و همچنین لحن صحبت با دانش آموز روی کار و بازدهی او تاثیر مثبت یا منفی دارد

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰-۲۰۰x111

در بعضی روزها فشار روحی شما زیاد می‌شود. بهتر است در چنین روزهایی کارهایی را انجام دهید که فشار روی شما را کم می‌کند.

آخرین اخبار کنکور