study-night-quiz3

خواندن خطی کتاب به معنی خواندن مانند یک داستان است که از صفحه اول شروع می‌کنید و صفحه به صفحه مانند خواندن یک داستان جلو می‌روید.

اقتصاد (۲)

درس اقتصاد در کنکور چقدر اهمیت دارد؟ قبول شدگان به طور متوسط چند درصد می‌زنند؟

download

فهمیدن روال یک مبحث یا درس باعث بهبود یادگیری و یادآوری آن می‌شود.

۸۲۱۰۵۱۹۷-۷۰۷۸۲۹۹۸

علاوه بر یادگیری تست زنی باید نحوه آزمون دادن شما در کنکور متفاوت باشد.

برای تحرک و تلاش باید مدارا با خود را کنار گذاشته به خودتان سخت بگیرید تا موفق شوید.

کنکور

دانستن اینکه سالهای قبل از هر مبحثی جند سوال آمده الزامی است اما باید توجه داشته باشید که بارم‌بندی هر سال می‌تواند کاملا متفاوت باشد.

روش-های-درسخواندن

در طول مدت مطالعه پس از یادگیری یک قطعه از مطلب باید بدون نگاه به کتاب آن را از حفظ بگویید یا به زبان خودتان آن را بیان کنید (آنرا بازگویی کنید). به این مرحله از حفظ گفتنی می‌گوییم.

۱۴۷۲۲۳۳۸۸۱

برای جلوگیری از فراموشی آموخته‌ها برنامه مرور الزامی است.

آخرین اخبار کنکور