i-can

اگرچه حجم کتابها زیاد است و نیمی از مدت آماده سازی برای کنکور سپری شده اما برای ادامه مسیر شجاعت داشته باشید.

۶۳۵۶۸۸۵۴۱۲۳۵۲۷۴۶۳۴

همه شما دانش آموزان وقت یکسانی برای کنکور دارید. از طرفی دانش‌آموزانی که در رقابت اصلی برای رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر حضور دارند همگی ساعات مطالعه روزانه زیاد دارند. نتیجه رقابت آنها را چه چیزی مشخص می‌کند؟

۴۶۲۲۱۹۵_۲۱۸

در هنگام یادگیری و نه در آزمونها هر چقدر که بتوانید از زاویه‌های مختلف سوال را بررسی کنید و با راه‌حلهای متفاوت آن را حل کنید، بهتر است.

fu8166

گوش دادن یکی از مهمترین مهارتهای یادگیری است. گوش دادن فقط شنیدن صحبت نیست. باید همزمان با شنیدن بر روی شنیده ها تمرکز کنید و اگر امکان‌پذیر است روی شنیده ها فکر کنید.

زمانی که در اختیار دارید سرمایه شماست و به آن سرمایه زمانی شما گفته می‌شود.

study (3)

داشتن کار نیمه‌تمام باعث می‌شود که بخشی از حواس شما پیش آن کار باشد و به تمام کردن آن کار معطوف شود.

study (6)

اشتیاق به هر کاری باعث پیگیری و پیشرفت در آن کار می شود.

study (23)

بهترین راه برای اینکه ساعت مطالعه و بازدهی آن را بالا ببرید این است که درس خواندن را به یک عادت روزمره تبدیل کنید.

آخرین اخبار کنکور