emla-516x340

همانطور که مباحث و کلمات ادبیات را می خوانید در املای آنها دقیق شوید

۲۰۱۵۹۱۳۱۲۲۸۲۱۶۰a2-200x117

نحوه سوال آمدن از هر مبحث درسی در کنکور را می‌توان در سوالات گذشته پیدا کرد.

study101-516x340

هر کدام از شما در طول سالها برای حفظ کردن، یادگیری و به خاطر سپردن درسها روشهایی را یادگرفته‌اید که به شما کمک می‌کند مطالب را بهتر به خاطر بسپارید و زودتر یادتان بیاید.

آخرین اخبار کنکور