اگر دلیل واضحی برای نگران شدن در مورد درس و کنکور ندارید، نگران نباشید.

به کنکور به چشم یک مسابقه نگاه کنید که باید در آن پیروز شوید. رقابت کنید و پیروز شوید.

احساس آشفتگی و گیجی معمولا به دلیل ندانستن و یا مطمئن نبودن از موفقیت یا توان تغییر شرایط است.

یکی از ویژگیها و مشکلات سن نوجوانی که سال(های) پشت کنکور نیز شامل آن می‌شود حس استقلال طلبی است که با اخلاق شورشگری همراه است.

تلاش لازمه موفقیت است.

درهنگام مطالعه فقط روی مطلب متمرکز شوید و به چیز دیگری فکر نکنید

سعی کنید هر روز تقریبا به اندازه برنامه خودتان درس بخوانید نه اینکه تناوب زیادی در ساعت مطالعه روزانه داشته باشید.

آخرین اخبار کنکور