۱۲سنزبپ

    راه حلی هایی برای رفع خستگی ١- اگر خستگى شما ناشی از مشکلات جسمى است، علت آن را بیابید.برای مثال اگر خستگی شما ناشی از ساعت خواب پایین است، باید حتما ساعت خواب و بیداری خود را تنظیم کرده و آن را ثابت نمایید. زیرا خواب کافی یکی از موثرترین عوامل در غلبه […]

fu8166

گوش دادن یکی از مهمترین مهارتهای یادگیری است. گوش دادن فقط شنیدن صحبت نیست. باید همزمان با شنیدن بر روی شنیده ها تمرکز کنید و اگر امکان‌پذیر است روی شنیده ها فکر کنید.

زمانی که در اختیار دارید سرمایه شماست و به آن سرمایه زمانی شما گفته می‌شود.

study (3)

داشتن کار نیمه‌تمام باعث می‌شود که بخشی از حواس شما پیش آن کار باشد و به تمام کردن آن کار معطوف شود.

آخرین اخبار کنکور