۳۷۱۴۳۵_۵۹۵

وقتی که نهایت تلاش خود را کردید می‌دانید که کم کاری نکرده‌اید و به هر موفقیتی که رسیدید حق‌تان بوده

۱۱-come-together-516x340

با کسانی که در مسیر کنکور فعال و کوشا هستند، یک گروه درسی تشکیل دهید.

۷۳۶۲۰۸_۵۵۸-۵۱۶x340

روشی که شاید کمی هم عجیب به نظر برسد.

۳-tell-a-tale-516x340

یکی از راههای به خاطر سپردن یک مطلب درسی، قصه ساختن از آن است.

۳۷۱۴۳۵_۵۹۵

برای اینکه بتوانیم آرامش فردی در روزهای باقیمانده داشته باشیم باید چه کار کنیم؟

آخرین اخبار کنکور