۵۸۸۵۸۵۸-۷-۲۰۰x135

برای موفقیت باید تلاش و کوشش زیاد داشته باشید.

study101-516x340

در طول سال در هنگام مطالعه خلاصه‌هایی برای مطالب نوشتید…

۱۷۴۰۶۶-۲۰۰x150

در طی روزهای باقیمانده تا کنکور، به حالات روحی و روحیه خود توجه کنید.

study (23)

بعضی از درسهایی که برای کنکور می‌خوانید واقعا سخت هستند.

در هر درسی، یا در بین بعضی دروس که یکی پایه دیگری است، مباخثی هستند که دارای مطالب مشابه هستند.

Teenager-Reading-516x340

هر چه به کنکور نزدیک می‌شویم میزان اضطراب و فشار دانش‌آموزان بیشتر می‌شود.

۲۱۸۶

اگر مباحثی را هم برای خواندن باقی دارید باز هم بیشتر وقت خود را به مرور اختصاص دهید.

آخرین اخبار کنکور