باید محل مطالعه خود را از نظر هوا و نور بررسی کنید و همچنین محل نشستن شما باید مناسب باشد.

سعی کنید با بیشتر کردن یادگیری و کمتر کردن حفظ کردن مطالب را بهتر به خاطر بسپارید.

اگر مطالب مرور نشوند درصد اندکی از آنها در ذهن باقی می‌مانند.

سعی کنید طوری تلاش کنید که تراز تمام درسهای شما تقریبا متعادل باشد و نوسان زیادی در تفاوت ترازها نداشته باشید.

باید در طول دوره نسبت به موفقیتها و شکستهای خود برخورد منطقی داشته باشید و آنها را به شانس یا سادگی آزمونها نسبت ندهید.

با تجسم یک مطلب آنرا بهتر یاد می‌گیرید.

بعضی از دانش‌آموزان خواب خوبی ندارند. ممکن است یکی از دلایلی که در این مقاله گفته شده دلیل این امر باشد

اشتباهات کنکوریها در مورد خواب و بیدارشدن

آخرین اخبار کنکور