study (36)

دو درس مشابه نظیر عربی و انگلیسی را پشت سر هم نخوانید و بین مطالعه آنها فاصله بیندازید.

اصول بنیادی مرور درسی

تحقیقات نشان می دهند افراد بهترین بازدهی و به تبع آن بهترین یادآوری را از مطالبی دارند که در نیمه ی اول هر نشست خوانده اند

۲۲۶۱۳۵۱

استرس و اضطراب یکی از مهمترین مسائلی هست که امروزه  در زندگی با آن مواجه می‌شویم. استرس مثبت می‌تواند انگیزه بخش باشد درحالی که استرس منفی می‌تواند برای فرد بسیار مخرب و آسیب رساننده باشد و گاهی استرس  می‌تواند بیشتر از توان جسمی و روحی فرد باشد و صدمات جبران ناپذیری بر ذهن و روح […]

چگونه-مطالعه-کنیم

با سوال پرسیدن از خود قبل از شروع مطالعه به ذهن و مطالعه جهت بدهید.

از مطالعه در حالتهای که به بدن شما آسیب می‌رساند خودداری کنید.

studying

دقت در هنگام مطالعه و در هنگام تست زنی و آزمون باید کامل باشد. سرعت بالاتر در تست زنی نباید باعث دقت کم شود.

دوومیدانی

بین خودتان و دوستان هم سطح خودتان یک رقابت سازنده ایجاد کنید.

۱۴۷۲۲۳۳۸۸۱-۲۰۰x141

به درسهای که در آن یاد نگرفتن یک مبحث باعث می‌شود که نتوانید مباحث بعدی را به درستی یاد بگیرید، درسهای با مباحث رنجیره‌ای می‌گوییم.

آخرین اخبار کنکور