۱۶۸۲۳۱۷۲۶۹۱۶۳۱۳۶۱۹۳۱۹۵۱۴۷۱۸۰۲۴۸۲۲۹۱۲۰۱۰۸۶۲

چنانچه تا امروز نتوانسته اید خوب درس یخوانید از امروز با جدیت شروع کنید.

۸۳۰۹۹۲_۱۳۸

معمولا نوروز به دید و بازدید و مهمانی می‌گذرد اما با داشتن برنامه می‌توانید در کنکور از درسها عقب نیفتید.

۲۴۰۸۲۳۰

تعطیلات دو هفته‌ای نوروز برای برخی افراد تعطیل نیست و شاید کاری‌ترین روزهای سال نیز به شمار رود.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

خودآزمایی یکی از بهترین روش‌های آمادگی برای موفقیت در کنکور است.

تحت تاثیر رفتار اطرافیان نباشید و به خود مطمئن باشید.

والد و فرزند

دیدگاههای خود در مورد رشته‌های دانشگاهی را به دانش‌آموزتان به صورت مشورت ارائه دهید اما خواست خود را به او تحمیل یا القا نکنید.

۰۰۸۶۸۹۶۴۳۵۳۲۳۰۱۵۱۰۲a-200x116

بعضی از دانش‌آموزان خواب خوبی ندارند. ممکن است یکی از دلایلی که در این مقاله گفته شده دلیل این امر باشد

Boy-with-books-012

نباید کاری کنید که دانش‌آموز حس کند شکست او باعث مشکل برای شماست.

آخرین اخبار کنکور