داشتن اهداف بزرگ و سخت و تلاش برای رسیدن به آن باعث موفقیت شما می‌شود.

برای نتیجه گرفتن از تلاش‌ها باید با برنامه تلاش کرد و همه تلاش‌ها باید با هم هماهنگ باشند.

دو درس مشابه نظیر عربی و انگلیسی را پشت سر هم نخوانید و بین مطالعه آنها فاصله بیندازید.

سرعت و دقت در تست زنی باید در تعادل و حالت بهینه باشند.

برای موفیت باید شجاعت آن را داشته باشید که رفتارهای خود را در صورت لزوم تغییر بدهید.

شما باید بتوانید برنامه خود را به طور پیوسته انجام دهید و آن را قطع و وصل نکنید.

باید بدانید که هر کس بنابه اخلاق خود در مورد کنکور نظر می‌دهد و شرایط هر کدام از آزمونها با بقیه فرق دارند.

تنظیم نشدن ساعت بدن باعث می‌شود خواب آلود یا خسته به جلسه کنکور برسید و بازدهی لازم را نداشته باشید.

آخرین اخبار کنکور