mantegh

از درس منطق در کنکور انسانی چند سوال می‌آید؟

اتاق مطالعه

نور کافی محیط هم در سلامت بینایی و هم در سلامت روانی شما موثر است.

۳۹۵۶_singapore-and-korea-top-worldwide-problem-solving-test_1597-1200x565

شادسازی محیط مطالعه تاثیر زیادی روی بهره‌وری مطالعه دارد.

doktroa

بهتر است بعد از خواندن مطلب برای تست زنی عجله نکنید.

در دوران آماده شدن برای کنکور باید دو نوع تست زنی را انجام دهید:

ریاضی (۱)

نکته‌هایی برای مطالعه درست درس ریاضی

۳۰

از الان برای تخصیص وقت مناسب در روز کنکور برنامه ریزی و تمرین کنید.

زیست شناسی (۶)

پیشنهاداتی برای مطالعه بهتر زیست شناسی

آخرین اخبار کنکور