r4e

تعداد سوالات هر مبحث ریاضی در کنکورهای اخیر رشته انسانی

C226-2

تعداد سوالات مباحث فیزیک پایه در کنکور ریاضی در سالهای قبل چگونه بوده است؟

C293-2

تعداد سوالات مباحث فیزیک چهارم در کنکورهای گذشته

gameron_ravanshenasi-167x150

بودجه بندی درس روان شناسی در رشته علوم انسانی

میزان سوال کنکور از مباحث مختلف درس شیمی در سالهای گذشته

تاریخ (۱)

تعداد سوال از هر مبحث درس تاریخ شناسی در رشته علوم انسانی

جبر و گسسته

از هر یک از مباحث ریاضیات گسسته و جبر و احتمال در کنکور تقریبا چند سوال می آید؟

۱۴۳۷۴۵۱۵۹۲

آیا می‌دانید از هر یک از مباحث شیمی در سالهای گذشته چند سوال کنکور آمده است؟

آخرین اخبار کنکور