۲-spaced-it-out

در این ده روز باقیمانده ساعت مطالعه خود را تا حد امکان افزایش داده و بهترین جمع بندی نهایی مطالعه درسی خود را انجام دهید.

doktroa

وقت مناسبی را به هر درس تخصیص دهید.

۴۲۹۹۱۳۶۱کنکور_تجربی

ترتیب پاسخگویی خود به سوالات کنکور را قبل از جلسه برنامه ریزی کنید.

۳۰

شما یک سال تا کنکور پیش رو دارید. برنامه ریزی و تلاش یک ساله کار سختی است و کارهای سهت با نظم و پشتکار به نتیجه می‌رسد. از امروز به کارهای خود نظم دهید و تلاش کنید تا برنامه‌ریزی خود را به درستی پیش ببرید. نداشتن نظم باعث درست انجام نشدن برنامه ریزی می‌شود و […]

هر روز چند دقیقه برای آمادگی ذهنی خود در روز کنکور تمرین کنید.

konkoor-3

روشی داشته باشید تا از اشتباه در پر کردن پاسخنامه جلوگیری کند.

Depression-and-anxiety

تسلط بر اعصاب و رفتار از عوامل موفقیت است.

۸۵۹۲۶bc0-6798-4679-b58d-ac1bba18b9d8

نظم باعث بهبود در روحیه و همچنین پیشبرد برنامه شما می‌شود.

آخرین اخبار کنکور