sea-and-river-kayaking-200x127

پیوستگی تلاش‌های روزمره شما منجر به موفقیت می‌شود.

c-200x133

هراسان بودن به صفتی گفته می‌شود که فرد از ترس، اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و نمی تواند آرامش خود را حفظ کند.

images

سعی کنید به جای جنگ با شرایط موجود با آن کنار بیایید و با برنامه ریزی بهترین استفاده قابل انجام را از آن بکنید.

study-night-quiz3

سعی کنید با بیشتر کردن یادگیری و کمتر کردن حفظ کردن مطالب را بهتر به خاطر بسپارید.

دانش‌آموزانی که به نمرات بالا عادت دارند با مشکل اضطراب جواب ندادن سوال در کنکور مواجه می شوند.

۲-spaced-it-out

نکته برداری در هنگام درس خواندن، کاری است که همه شما می‌دانید برای بهبود کیفیت مطالعه و یادگیری سودمند است. اما در طول سال با یادداشت برداری های زیادی روبرو هستید.

۱۶۷۹_۸۰۸

در عین جدیت در تلاش و درس خواندن باید شاد و سرحال باشید و روحیه سرزنده داشته باشید.

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰-۲۰۰x111

سعی کنید طوری تلاش کنید که تراز تمام درسهای شما تقریبا متعادل باشد و نوسان زیادی در تفاوت ترازها نداشته باشید.

آخرین اخبار کنکور