ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201-200x134

سعی کنید طوری تلاش کنید که تراز تمام درسهای شما تقریبا متعادل باشد و نوسان زیادی در تفاوت ترازها نداشته باشید.

yon.ir/M8144

کسانی که همیشه موفقیت‌های چشمگیری را نصیب خود می‌کنند، به عنوان یادگیرندگان موفق یا یادگیرندگان راهبردی از آن‌ها یاد می‌شود که ویژگی‌های خاص خود را دارند

move-forward-640-330-200x103

باید در طول دوره نسبت به موفقیتها و شکستهای خود برخورد منطقی داشته باشید و آنها را به شانس یا سادگی آزمونها نسبت ندهید.

o-IMAGINATION-facebook-200x114

با تجسم یک مطلب آنرا بهتر یاد می‌گیرید.

ناخوشایندترین بخش یادگیری، سخت بودن آن است. درست مثل ورزش وزنه‌برداری که با بلند کردن وزنه‌هایی بیش از حد توان، عضلات فرد تقویت می‌شود، بهترین یادگیری نیز زمانی رخ می‌دهد که برای این کار با دشواری روبه‌رو شوید

۰۰۸۶۸۹۶۴۳۵۳۲۳۰۱۵۱۰۲a-200x116

بعضی از دانش‌آموزان خواب خوبی ندارند. ممکن است یکی از دلایلی که در این مقاله گفته شده دلیل این امر باشد

image_13930527631652-200x77

اشتباهات کنکوریها در مورد خواب و بیدارشدن

yon.ir/3Zolz

اگر به درس خواندن به عنوان یک وظیفه‌ی اجباری یا یک فعالیت سخت و طاقت‌فرسا نگاه می‌کنید، طبیعی است که از درس خواندن گریزان باشید.

آخرین اخبار کنکور