اصول-مطالعه-یوتیران-۲۰۰x129

درس خواندن بدون وقفه باعث می‌شود که مطالب در حافظه به درستی ذخیره نشود و فراموش شود.

۲۲۰px-Studying

یکی از روشهای خواندن مفهومی روش از کل به جزء است.

study (23)

یکی از توصیه‌ها به دانش‌آموزان مخصوصا دانش‌آموزان کنکوری یادداشت برداری است.

۱۴۲۷۳

بهداشت مطالعه به معنای ضدعفونی کردن محل مطالعه یا شستن درسها و … که در نگاه اول به ذهن می‌آیند نیست.

آخرین اخبار کنکور