s014-200x110

تناوب یعنی در کار یا مطالعه ضعیف و قوی شدن.

اصول-مطالعه-یوتیران-۲۰۰x129

با سوال پرسیدن از خود قبل از شروع مطالعه به ذهن و مطالعه جهت بدهید.

صبح-۲۰۰x96

صبح‌ها کمی به خودتان انرژی بدهید و کارهایی بکنید که باعث بهتر شدن شروع روز می‌شود.

۱۱۱

استرس فراموش کردن یک از معضلات دانش‌آموزان کنکوری است.

با توجه به توان مطالعه خود برنامه زمان مطالعه و استراحت خود را تنظیم کنید.

۲۱۱۴۰۸۴

شما امسال اوقات فراغت ندارید پس با تفریحات فضای مجازی خود را مشغول نکنید زیرا وقت شما برای درس خواندن هدر می‌رود.

sea-and-river-kayaking-200x127

پیوستگی تلاش‌های روزمره شما منجر به موفقیت می‌شود.

c-200x133

هراسان بودن به صفتی گفته می‌شود که فرد از ترس، اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و نمی تواند آرامش خود را حفظ کند.

آخرین اخبار کنکور