images

سعی کنید به جای جنگ با شرایط موجود با آن کنار بیایید و با برنامه ریزی بهترین استفاده قابل انجام را از آن بکنید.

study-night-quiz3

سعی کنید با بیشتر کردن یادگیری و کمتر کردن حفظ کردن مطالب را بهتر به خاطر بسپارید.

ra4-3236

دانش‌آموزانی که به نمرات بالا عادت دارند با مشکل اضطراب جواب ندادن سوال در کنکور مواجه می شوند.

۲-spaced-it-out

نکته برداری در هنگام درس خواندن، کاری است که همه شما می‌دانید برای بهبود کیفیت مطالعه و یادگیری سودمند است. اما در طول سال با یادداشت برداری های زیادی روبرو هستید.

در عین جدیت در تلاش و درس خواندن باید شاد و سرحال باشید و روحیه سرزنده داشته باشید.

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰-۲۰۰x111

سعی کنید طوری تلاش کنید که تراز تمام درسهای شما تقریبا متعادل باشد و نوسان زیادی در تفاوت ترازها نداشته باشید.

n00047672-b

خواندن پشت سر هم درسهای مشابه تاثیر منفی روی یادگیری دارد

Entrance-Exam-200x133

دو هدف عمده برای تست زنی تمرینی وجود دارد.

آخرین اخبار کنکور