بدون نظم و انضباط موفقیتی حاصل نمی شود.

با فکر کردن به شکست باعث استرس و فشار بر خود می‌شوید.

اگرچه توصیه می‌شود که طوری درس بخوانید که خسته نشوید و انرژی و میل شما به درس خواندن از بین نرود ولی نباید این حرف را دلیلی برای کم کاری قرار دهید و کم درس بخوانید.

برای موفقیت باید تلاش و کوشش زیاد داشته باشید.

در طول سال در هنگام مطالعه خلاصه‌هایی برای مطالب نوشتید…

در طی روزهای باقیمانده تا کنکور، به حالات روحی و روحیه خود توجه کنید.

بعضی از درسهایی که برای کنکور می‌خوانید واقعا سخت هستند.

در هر درسی، یا در بین بعضی دروس که یکی پایه دیگری است، مباخثی هستند که دارای مطالب مشابه هستند.

آخرین اخبار کنکور