۱۸۰۱۲۱۱۸۵۵۴۷۴۱۳۲۷۱۵۴۱۶۶۴۷۱۰۳۸۸۹۱۶۵۱۲۱۸۶

درس خواندن شما باید عمیق و مفهومی و کامل باشد تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

۱۵-۲

بارها از تلقین کردن به خود صحبت کرده‌ایم و شاید به نظر برسد که در این زمینه افراط می‌کنیم اما مشاهدات روانشناسان و مشاوران نشان داده که هیچ چیزی به اندازه تلقین به خود در احساسات و رفتار یک فرد تاثیر گذار نیست.

همانطور که مباحث و کلمات ادبیات را می خوانید در املای آنها دقیق شوید

آخرین اخبار کنکور