پیشنهاد کنکور برتر
%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d9%86%d8%a7

۱۴ آبان ماه اولین دوره ی این آزمونها با استقبال جالب توجه علاقه مندان برگزار شد و از رتبه های برتر این آزمون با اهداء جوایزی تقدیر به عمل آمد.

%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96

آزمون سراسری کنکور ۹۶ یک اتفاق ویژه برای بسیاری از شما دانش آموزان است.

bodjebandi-tajrobi2

اکثریت سؤال‌ها به یک فصل اختصاص ندارد ، لذا برای تعیین بودجه‌بندی ملاک را آخرین فصل قرار داده‌ایم.

%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85

تنها مبحثی از مطالب فیزیک سال اول است که از آن بطور مستقیم در کنکور سوال طرح میشود.

این پیام که با تمام احساس برای استاد احمدی ارسال شده است، نمونه ای بارز از خواستن و توانستن است.

%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

فرد-س-ح-در-

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

فاطمه-م-رزا--

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

آخرین اخبار کنکور