پیشنهاد کنکور برتر
پرهام-محمد--چهارم-ر-اض-

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

635755677304815645

این سهمیه شامل سهمیه مناطق (منطقه یک، دو و سه) خانواده شهداء، ایثارگران و رزمندگان است.

کوثر-باباپور

شما هم به خانواده بزرگ کنکور آسان است بپیوندید.

فاطمه-مداح

به خانواده بزرگ کنکور اسان است بپیوندید تا روزکنکور در کنار هم باشیم.

آیا در کنکور تنها کسانی که نمرات عالی را در امتحانات مدرسه کسب کرده اند می توانند رتبه های بالا را بدست آورند!؟

م-زان-ساعت-مطالعه-کنکور-۹۶

به طور میانگین و بر اساس آمارهایی که از رتبه های برتر کنکور بدست امده است، هر کدام از آنها بین ۸ تا ۱۳ ساعت در طول روز مطالعه داشته اند.

تصاعد-حساب--و-هندس--;k;,v-H

در موسسه کنکور آسان است (گیلنا) آموزش مفاهیم درسی حرف اول را میزند به همین دلیل در مجموعه های تصاعد های حسابی و هندسی که بصورت جداگانه تدریس شده است ، به حفظ فرمول بها داده نشده بلکه بر مفاهیم درسی تاکید فراوانی شده است .

و-دا-بلخم-چهارم-ر-اض--آمل

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

آخرین اخبار کنکور