chessriddle-matte1-1

دو حریف روسی مقابل هم قرار گرفته اند و دو حرکت پایانی را بررسی می کنیم….

intelligence-test1-1

تعدادی شکل شامل مثلث و مستطیل داریم و با توجه به منطق مشخصی، در بخش هایی از هرکدام، سایه هایی نیز دارند. آیا می توانید به جای علامت سؤال، گزینه درست را مشخص نمایید؟       پاسخ: مشاهده پاسخ یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است. منبع: ihoosh.ir

find-words-hidden7-2

در تصویر زیر کلماتی به زبان انگلیسی پنهان شده اند. آنها را پیدا کنید.

find-words-hidden7-1

در تصویر زیر کلماتی به زبان انگلیسی پنهان شده اند. آنها را پیدا کنید.

یک قطعه مکعب مستطیل چوبی به ابعاد ۶ × ۸ × ۱۳ سانتی متر داریم و …

intelligence-test60-3

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

intelligence-test60-1

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

riddle-many1-1

دو ساعت دیجیتال داریم که هیچ کدام مثل یک ساعت عادی کار نمی‌کند….

آخرین اخبار کنکور