sci175

در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آوردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان آورده که بفروشد….

hoosh2

تعدادی مربع داریم که در هرکدام تعدادی نقاط سیاه و سفید وجود دارد.

hoosh

تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است …

moama

با تکان دادن دو چوب کبریت در تصویر زیر بزرگترین عددی که می‌شود را بسازید

چند مربع در تصویر می بینید؟

test001

تعدادی شکل داریم. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، جواب درست را بیابید؟

baradarha

سه برادر هستند و قرار است پولی را بین آنها تقسیم کنیم

eshtebah1

پس از چند ثانیه تلاش، میتوانید اشتباه تصویر را پیدا کنید ۱۰ ثانیه = عالی ۳۰ ثانیه = خوب ۶۰ ثانیه = عادی         پاسخ: مشاهده پاسخ یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

آخرین اخبار کنکور