intelligence-test-wrongimage5-5

در تصویر زیر یک اشتباه وجود دارد….

intelligence-test-wrongimage5-2

در تصویر زیر یک اشتباه وجود دارد….

intelligence-test-wrongimage5-1

در تصویر زیر یک اشتباه وجود دارد….

معمای-شطرنج-مات-در-سه-حرکت-شماره-۵-۱۱۱۹۱

از سری معماهای مات در سه حرکت: نوبت حرکت با سفید است.

از سری معماهای مات در سه حرکت: نوبت حرکت با سفید است.

intelligence-test2-1

  تعدادی مکعب بر روی هم قرار گرفته اند و از زاویه ای خاص به آنها نگاه می کنیم. همانطور که در شکل می بینید، نقطه ای مشخص شده. اگر در جهت و زاویه تعیین شده به این مکعب ها نگاه کنیم، کدام گزینه را خواهیم دید؟         پاسخ: مشاهده پاسخ یک […]

معمای-شطرنج-معمای-جابجایی-اسب-ها-۲۰۴۸۱

جای اسب ها را عوض کنید…

معمای-شطرنجی-سفری-با-اسب-۰۷۰۵۱

سفری خاطره انگیز با ‘تور اسب سواری’!

آخرین اخبار کنکور