fu10481

در یک زمستان سرد، خرس قطبی ۸۸ قطعه گوشت دقیقا به اندازه‌‌های ٬۲٬۱ تا ۸۸ را در غاری ذخیره کرده است….

fu10446

در یک مسابقه‌ی فوتبال ‎۱۰‎ تیم شرکت کرده‌اند. هر دو تیم یک بار با هم مسابقه می‌دهند…

fu10417

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

fu10416

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

تست ریاضی کنکور سالهای گذشته رشته علوم ریاضی با پاسخ تشریحی

fu10378

تعدادی ساعت داریم و می خواهیم مکان عقربه ساعت شمار را در ساعت آخر بیابیم.

fu10359

در یک سالن تعدادی صندلی داریم که در هر ردیف چند نفر نشسته اند

fu10259

به شکل نگاه کنید و پاسخ دهید

آخرین اخبار کنکور