مسئله-ریاضی-افزایش-مساحت-دایره-۲۳۴۷

با افزایش شعاع، چند درصد مساحت افزایش می بابد؟ 

مسئله-ریاضی-۶۰۰-۳۱۴۹

از سری مسائل بخش پذیری اعداد

۳b5f4dd5-3a74-4793-9a9e-a56af4895174

با توجه به تصویر قطعه مناسب را پیدا کنید.

معمای-ریاضی-جوراب-های-یکسان-۳۸۵۲

شبی که عازم سفر هستید….

رشته ای از عددهای فرد متوالی، داریم….

معمای-ریاضی-ارزش-حروف-۵۲۲۸۱

ارزش حروف CAT در معادله جمع و ضرب حروف آن

معمای-ریاضی-شش-توپ-رنگی-۱۳۴۸

توپ های رنگی: معمایی از مارتین گاردنر

معمای-ریاضی-پرتقال-فروش-ریاضیدان-۴۳۴۳۱

پرتقال فروش علاقمند به ریاضیات و هندسه!

آخرین اخبار کنکور