ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

راید بتوانید ذهن خود را در آزمون چهار ساعته مدیریت کنید.

م-رکز-مشاوره-و-آموزش-کنکور-انتخاب-رشته-کنکور

سرعت عمل داشته باشید ولی شتابزده نباشید. اضطراب و وسواس غلط جواب دادن هم نداشته باشید

۱۶۸۲۳۱۷۲۶۹۱۶۳۱۳۶۱۹۳۱۹۵۱۴۷۱۸۰۲۴۸۲۲۹۱۲۰۱۰۸۶۲

قرار دادن درسهای مهم در برنامه روزانه باعث بهتر شدن روند یادگیری آنها و نتیجه گیری بهتر در کنکور می‌گردد.

ffff

با برنامه ریزی خوب و تلاش از تابستان نهایت استفاده را بکنید.

یک محدوده درصد برای پاسخگویی به سوالات باعث دستیابی به رتبه دلخواهتان می‌شود.

۲-spaced-it-out

در کنکور تمام سعی خود را بکنید اما به خاطر آسانی و سختی سوالها اشتباه نکنید.

درمان-بی-خوابی

از امروز ساعت خواب خود را تغییر دهید تا برای روز کنکور مشکل نداشته باشید.

۲-spaced-it-out

قطع ارادی درس خواندن در روند کنکور امسال باعث بی برنامگی و عدم موفقیت می‌شود.

آخرین اخبار کنکور