۱۳۹۵۰۳۱۹۱۱۱۲۱۰۸۵۸۷۸۸۶۷۶۴

ماه رمضان با روزه و حال و هوای خودش برنامه معمولی زندگی را قطع می کند و ما را به تغییر در زندگی عادت می‌دهد

۴۶۲۲۱۹۵_۲۱۸

اگر مباحثی را هم برای خواندن باقی دارید باز هم بیشتر وقت خود را به مرور اختصاص دهید.

۱۸۵۷-۳۰۵۳۱-۲۰۰x129

بعضی از دانش‌آموزان بیش از اندازه به سوالات سخت مشغول می‌شوند چنانکه از سوالات معمولی غافل می‌شوند.

۲۰۱۵۹۱۳۱۲۲۸۲۱۶۰a2-200x117

طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید در طول مدت باقیمانده پنج تا هفت کنکور آخر را از خودتان آزمون بگیرید.

در طول سال شما سوالاتی که متوجه نشده‌اید و یا نتوانسته‌اید آنها را حل کنید، علامت‌گذاری کرده‌اید…

۱۸۷۱۸۲۱۷۴۹۰۲۴۲۲۰۹۱۰۰۱۹۴۲۲۷۲۱۶۵۲۳۸۲۲۷۹۱۱۹۹۲۴۶

چنانچه جزء دانش‌آموزانی هستید که خواندن مباحث سال چهارم را تمام نکرده‌اند….

bookذد-۲۰۰x123

با توجه به آزمونهای آزمایشی و آزمونهایی که از خود گرفته‌اید، اکنون شناخت درستی از نقاط ضعف و قدرت خود دارید.

fu8166

در طول سال در هنگام مطالعه خلاصه‌هایی برای مطالب نوشتید…

آخرین اخبار کنکور