صبح

صبح‌ها کمی به خودتان انرژی بدهید و کارهایی بکنید که باعث بهتر شدن شروع روز می‌شود.

۲۰۳۱۷۷۱۲۴۱۸۳۶۸۱۹۲۱۳۷۲۲۴۱۲۱۴۱۲۸۴۶۲۲۱۲۴۸۲۰۴۱۱۵

مطالعه در شلوغی به دلیل حواس‌پرتی بازدهی کمی دارد.

bookذد-۲۰۰x123

دو درس مشابه نظیر عربی و انگلیسی را پشت سر هم نخوانید و بین مطالعه آنها فاصله بیندازید.

۴۳۹۱۴۶_۸۹۹

اراده عنصر مهمی در شخصیت انسان است که پایه‌ریز موفقیتها و شکستهای اوست.

سازمان سنجش فهرست حذفیات کنکور ۹۷ را اعلام کرد.

اصول-مطالعه-یوتیران

با سوال پرسیدن از خود قبل از شروع مطالعه به ذهن و مطالعه جهت بدهید.

image_1_1

از مطالعه در حالتهای که به بدن شما آسیب می‌رساند خودداری کنید.

doktroa

بدون برنامه مرور کارآمد حداقل ۸۰ درصد خوانده‌هایتان را فراموش می‌کنید.

آخرین اخبار کنکور