۲۸۹۴۹۸_۷۷۸

نباید بیش از حد از دانش‌آموزتان انتظار داشته باشید.

parent-use-mobile-persian-herald-australia

طبیعی است که والدین نگران فرزندشان باشند اما باید خود را کنترل کرده و این نگرانی را به نمایش نگذارند.

L125218749185

یکی از اشتباهات رایج اولیا در رفتار با دانش‌آموزان گوشزد کردن اشتباهات گذشته است.

doktroa

بهترین راه موفقیت این است که به خاطر خودتان تلاش کنید.

هر کاری باید در زمان لازم آن انجام شود نه عجله کنید و نه تعلل.

«وفقیت

موفقیت در هر کاری از جمله در کنکور با پشتکار و انگیزه بدست می‌آید.

۰۴۸b5dd6-69c5-4295-ad76-196b60c0ba46

منظور از مطالعه هدفدار این است که بدانید چطور و با چه هدفی درس می‌خوانید.

۱۶۸۲۳۱۷۲۶۹۱۶۳۱۳۶۱۹۳۱۹۵۱۴۷۱۸۰۲۴۸۲۲۹۱۲۰۱۰۸۶۲

جدیت در مطالعه باعث موفقیت شما و افزایش بازدهی درس خواندن می‌شود.

آخرین اخبار کنکور