پیشنهاد کنکور برتر
ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

یکی از مشکلات کنکوری ها وقفه افتادن در درس خواندن است.

۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

تعداد سوالات هر مبحث ریاضی در کنکورهای اخیر رشته انسانی

gameron_ravanshenasi

بودجه بندی درس روان شناسی در رشته انسانی

soalcity_562

تعداد سوال از هر مبحث درس تاریخ شناسی در رشته انسانی

تعداد سوالات هر مبحث هندسه در سالهای گذشته را بدانید

r_3646_161024152949

از هر یک از مباحث شیمی در سالهای گذشته چند سوال کنکور آمده است؟

۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

از هر یک از مباحث ریاضیات گسسته و جبر و احتمال در کنکور تقریبا چند سوال می آید؟

dif

یکی از مهمترین مباحث ریاضی در کنکور مشتق و کاربردهای آن است.

آخرین اخبار کنکور