۶۳۶۶۱۲۹۶۲۲۹۰۲۶۹۸۲۳

دوستانی که منفی‌باف هستند و همیشه ناله و شکایت دارند بدترین نوع دوستان هستند و باورهای شما را منفی می‌کنند و مسیر موفقیت شما را خراب می‌کنند.

تلاش

ویکرد انسان‌ها در برابر کار و تلاش دو گونه است: یک عده می‌خواهند که در جای آرام باشند، خوش بگذرانند و راحت باشند و دسته دیگر دلشان می‌خواهد تلاش کنند و موفق شوند و از این تلاش و موفقیت لذت ببرند.

۰-۶۴-۱۰۲۴x683

در زمان امتحان شما روحیه‌ای پیدا کرده ‌بودید که باعث می‌شد بیشتر و بهتر درس بخوانید….

عدم فعالیت بدنی در یک دوره زمانی طولانی باعث کاهش بازدهی کل بدن از جمله مغز و روان می شود.

۷

بی‌خوابی استرس شما را زیاد می‌کند.

۹۲۴۴۵۰۸_۷۶۶

همه ما عادتهایی داریم که باعث شکست یا مشکل در زندگی می‌شود. باید بتوانیم عادتهای خود را مدیریت کنیم و عادتهای بد را از بین ببریم.

physics

فیزیک از درسهای تحلیلی است که درک درست قواعد و قوانین آن نقش پایه در یادگیری دارد.

آخرین اخبار کنکور