۱۸۰۱۲۱۱۸۵۵۴۷۴۱۳۲۷۱۵۴۱۶۶۴۷۱۰۳۸۸۹۱۶۵۱۲۱۸۶

درس خواندن شما باید عمیق و مفهومی و کامل باشد تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

ee4229958d79a3564f2a0a3b3ed7a228-300x201

حتما شنیده‌اید که در کنکور نباید گزینه‌ها را شانسی انتخاب کرد. این حرف درست است اما همیشه باید بنا به شرایط تصمیم بگیرید. گاهی شما بین دو گزینه شک دارید. در این زمان احتمال اینکه گزینه انتخابی شما درست در بیاید ۵۰ درصد است نه ۲۵ درصد.

۶۳۶۱۶۳۷۳۲۰۲۷۸۶۹۶۱۸

بارها از تلقین کردن به خود صحبت کرده‌ایم و شاید به نظر برسد که در این زمینه افراط می‌کنیم اما مشاهدات روانشناسان و مشاوران نشان داده که هیچ چیزی به اندازه تلقین به خود در احساسات و رفتار یک فرد تاثیر گذار نیست.

emla

همانطور که مباحث و کلمات ادبیات را می خوانید در املای آنها دقیق شوید

باید درسها را به صورت پایدار یاد بگیرید.

xm0k_bbbb

نحوه سوال آمدن از هر مبحث درسی در کنکور را می‌توان در سوالات گذشته پیدا کرد.

group of students studying together in classroom

گوش دادن یکی از مهمترین مهارتهای یادگیری است. گوش دادن فقط شنیدن صحبت نیست. باید همزمان با شنیدن بر روی شنیده ها تمرکز کنید و اگر امکان‌پذیر است روی شنیده ها فکر کنید.

۰۸۶

زمانی که در اختیار دارید سرمایه شماست و به آن سرمایه زمانی شما گفته می‌شود.

آخرین اخبار کنکور