۷۳۰۰۷۰۸_۹۲۶

روی هر ساعت خود حساس باشید.

study (46)

بزرگترین مشکل دانش‌آموزان کنکوری نداشتن زمان نیست، فراموشی مطالب خوانده شده است.

یکی از اشتباهات کنکوریها این است که در کلاس تلاشی برای یادگیری نمی‌کنند و همه بار یادگیری را به خانه منتقل می کنند.

۲۸۴۲

سه مورد از اخلاقیاتی که باید در سال کنکور داشته باشید تا موفق شوید این موارد هستند: صبر، پشتکار، امید.

۴۹۱۷۵۲۲۳۲۴۴۱۶۹۱۳۱۷۸۲۴۲۱۰۱۸۵۱۶۷۱۳۶۷۶۱۶۶۶۷۱۶۲

یکی از مواردی که باید انجام دهید انجام ورزش صبحگاهی و نرمش بعد از بیدار شدن است که در صورت انجام به صورت یک روند روی شادابی و اراده شما تاثیر به سزایی دارد.

self-testing

حتما می‌دانید که در مقابل شرط زمان دو نوع برخورد با تست داریم: تست زنی با زمان آزاد و تست زنی زماندار.

آخرین اخبار کنکور